Mitoloji; çok eski zamanlardaki gelmiş ve yaşamış ulusların inandıkları Tanrıların,perilerin,devlerin hayat ve macerasından bahseden “Mit”ler ve hikayelerdir.

Evrenin Yaradılışı Ve Tanrıların Doğuşu

Eski Yunanlıların öğrenmek istediği ilk şey “Dünyanın yaradılışı” meselesiydi.Yeterli bilgi olmadığı için incelemeye koyuldular.Yeri,göğü,suları birer tanrı saydılar.Onlara birer insan şekli verdiler.Buna göre;Khaos,karışık ve hiç bir şekil almamış olan uçsuz bucaksız boşluğu ve karanlığı ifade ediyordu.Khaos’dan geniş göğüslü her şeyin dayanağı olan Gaia(Yer) ortaya çıktı.Sonra sevginin temeli bütün varlıkları her şeyi birbirine doğru çeken çoğalma sembolü olan Eros(Aşk) doğdu.

Khaos’dan Erebos (Gece) doğdu.Onlar da birleşerek yerin üst tabakasının ışığı olan Aither ve yeryüzünün ışığı olan Aither ve yeryüzünün ışığı olan Hemera’yı doğurdular.Işık meydana geldikten sonra yaratılış durmadan devam etti.Khaos bunları doğururken Gaida da ölümsüzlerin yeri olan ve yıldızlarla bezeli bulunan göğü Uranus’u doğurdu.Göğe kendi büyüklüğünü verdi ki tamamıyla kendisini kaplasın, içine alsın.Ondan sonra Gaia yüksek dağları,ahenkli dalgaları Pontos’u (Deniz) meydana getirdi.Böylece evren varlık alanında göründükten sonra onun üstünde yaşayacak ve ömür sürecekleri meydana getirmek gerekiyordu.Bunun için Gaia kendi öz oğlu Uranus ile birleşti.Onların birleşmelerinden Titanlar doğdu.Titanların altısı erkek,altısı dişi olmak üzere 12 taneydi.Bunlar; Okeanos, Koios, Krios, Hyperion, İapetos, Kronos, Theia, Rhea, Mnemosyne, Phebe, Tethys, Themis’di.

Daha sonra Kronos kendi kız kardeşi Rhea ile evlendi. Bu evlenme neticesinde Hestia, Demeter, Hera adında üç kızla Hades, Poseidon, Zeus adlı üç erkek çocuğu doğdu.Kronos Rhea’nın doğurduğu her çocuğunu yutar karnında saklardı.Rhea yalnız Zeus’u onun elinden kurtarabildi. Rhea taşı kundak bezlerine sarıp Kronos’a verdi. Kronos bu taşı hemen yuttu. Zeus ormanların sık dalları arasında büyüdü.Olgunluk çağına gelince Zeus gizlendiği mağaradan çıktı. Kronos’dan yuttuğu taşı ve tanrıları kusturdu.Sonra da onu gökten kovup dünyanın dibine,yerin alt tabakasının daha altına attı. Zeus, karısı Hera çocukları ve kardeşleri öbür tanrılarla Olympos dağına yerleşip saltanat sürmeye başladı.

Yunan Mitolojisinde Büyük Tanrılar 

 • Zeus

Zeus, tanrıların ve insanların babası idi.Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundu.Kardeşlerini Kronos’tan kurtardıktan sonra Hades;Yeraltı dünyası,Poseidon;Okyanusların tanrısı olur.Zeus,Olympos dağında oturur ve gök tanrısıdır.Yağmurları yağdırır,gök gürletir.Adaleti ve huzuru sağlar.Zeus yıldırımları saçarak bulutları toplayıp fırtınalara yol verdiği için onu “Yıldırım Saçan Tanrı”diye anarlar.

 • Hera

Kronos’un büyük kızı ve Zeus’un kız kardeşi olan Hera aynı zamanda baş tanrının karısı idi.Evlilik kraliçesidir.Evliliklerinde ve doğumlarında kadınların koruyucusudur.Ateş tanrısı Hephaistos’u tek başına yarattığına inanılır.

 • Athena

Bir adı da Pallas olan Athena, baş tanrı Zeus’un çok sevdiği bir kız idi.Zeus’un ilk karısı Metis’ten olan kızıdır.Zeus mihveriyle onu kafasından yaratmıştır.Hiç evlenmemiş ve gönül ilişkisine girmemiştir.Daha çok koruyucu bir tanrıdır savaşı sevmezdir.Barışı simgeleyen zeytin dalı Athena’nın sembollerinden biridir.

 • Apollon

Yunanlılara göre kendini güneş ile göstermektedir.Güneşin sembolüdür. Babası Zeus ışığın geldiği yer olan gökyüzü,annesi ise karanlık gece Leto’dur. Hekimliği insanlara öğrettiğine inanılır.

 • Artemis

Zeus’un kızı ve Apollon’un kız kardeşidir. Elinde yayla temsil edilir. Artemis’e ay tanrıçası da denir.

 • Hermes

Babası Zeus, annesi Maia’dır. Rüzgar tanrısı Hermes çok hızlı hareket ettiği için tanrıların habercisidir.Çok yönlü bir tanrıdır.Ölülerin ruhlarını yer altına taşır. Gemilere rehberlik yapar.

 • Ares

Kanlı harb olarak tanınır. Athena’yla sürekli savaş halindedir.

 • Aphrodite

Aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinir.Bütün canlılar da aşkı başlatır.Pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur.

 • Eros

Aphrodite Eros’un annesidir.Dünyaya hayat,neşe saçardı.Aşk tanrıçasıdır.Elinde yay ve oku,sırtında kanatları olan yakışıklı bir tanrıdır.Her türlü cinsel aşkın ve arzunun simgesidir.

 • Hestia

Yunanca ocak demektir.Aile ocağını temsil eder. Zeusun’da ablasıdır.Son derece kibar,sevecen bir tanrıçadır.

 • Poseidon

Denizlerin tanrısı idi.Üç çatallı bir silahı bulunmaktadır.Bu silahını yere vurarak depremlere sebep olur.

 • Demeter

Kroneos ile Rhea’nın kızıdır. Olympos tanrılarının en büyüklerindendir.Toprak,bereket ve mevsimler tanrıçasıdır.

 • Hades

Kronos’un oğludur. Yer altı tanrısıdır.Çok acımasız bir tanrıdır.İnsanlar,onun adını anmaktan çekinirler.

 • Dionysos

Şarap tanrısı sayılmadan evvel bitkileri çiçeklendiren besi suyunun tanrısı sayılırdı.Annesini küllerinden yaratıp Olympos’a götürdüğü söylenir.

Bu yazıyı paylaşın!
Bu yazıyı oylayın!
Yunanistan ile ilgili diğer yazılar
"Yunanistan" geri dön

Bir yorum bırak

avatar
  Abone ol  
Bildir