ATATÜRK VE KURTULUŞ ANITI

Heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından tasarlanan Atatürk ve Kurtuluş Anıtı 30 metre uzunluğunda, 17. metre yüksekliğinde anıt bir kaidenin üzerinde üç ana grupta toplanan figürlerden meydana gelmiştir. 10 Kasım 2000 tarihinde tamamlanmıştır.

Birinci grupta; Uşak’ın Türk süvarileri tarafından kurtarılışını simgeleyen süvari figürleri bulunmaktadır.

İkinci grupta; Zafer sütununun önünde Atatürk ile üzerinde bilim ve sanat yazan kitapları taşıyan genç kız ve erkek figürleri ise Cumhuriyetin kuruluşunu ve gençlere emanet edilişini simgelemektedir.

Üçüncü grupta; Türk kadınının kahramanlığını ve cesaretini simgeleyen kadın figürleri ve mermi yüklü kağnı yer almaktadır.

KENT TARİHİ MÜZESİ

Uşak’ın kronolojik tarihi, coğrafyası, kurtuluş mücadelesi, turizm zenginlikleri, doğal güzellikleri, folklorik değerleri, Uşak tarhanası, belgeler, canlandırmalar, görsel sunumlar ve maketlerle anlatılmaktadır. Kentimizi aydınlatmak amacıyla ilk kez kullanılan elektrik bu binada üretilmiş ve dağıtımı yapılmıştır.

  • 1 Eylül 2013 tarihinde açılan müzenin girişi ücretsizdir. Pazartesi günleri kapalı olmakla bilikte haftanın diğer günleri saat 08:00 – 17:00 arası ziyarete açıktır.

ATATÜRK ETNOĞRAFYA MÜZESİ

Hisarkapı Uluyolu üzerinde yer alan yapının kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte 1879 tarihinde Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa’nın bu evde misafir olduğu bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı sırasında Uşak’a gelen Atatürk 2 Eylül 1922 tarihinde bu evde misafir edilmiştir. Bu bilgiler ışığında 19,yüzyılın ikinci yarısında ve 1879 tarihinden önce inşa edildiği anlaşılmaktadır.

1 Eylül 1978 tarihinde açılan müze binası iki katlı olup ilk katta ki odalarda Uşak ilinin yerel kültüründen örnekler sergilenmektedir. İkinci katta daha çok Kurtuluş Savaşı süreci ve bu dönemdeki önemli canlandırmalarla anlatılmaktadır. İstiklal Savaşından sonra Yunan Baş Komutanı Trikopis’in esir alındığı yerdir. Savaşın fiili olarak sonlanması anlamına gelen Yunan Orduları Komutanının kılıcını Mustafa Kemal Atatürk’e teslim ettiği nokta olarak bilinir.

  • Pazartesi günleri hariç diğer günler sabah 08:30 ile 17:30 arası ziyaretçilere açıktır.

HALI KİLİM EVİ MÜZESİ

Uşak Belediyesinin Hisar Kapı Uluyolu sokakta kamulaştırılarak aldığı tarihi ev restore edilerek 2013 yılında hizmete açılmıştır. Ahşap iki katlı binaya sahip Halı Kilim Evi’nin kurulmasında önemli figürlerden biri de ressam Devrim Erbil’dir. Şu anda müzede çok değerli Uşak Halıları ve ödül almış Uşak Kilimleri olmak üzere 48 adet halı ve kilim sergilenmektedir.

Uşak Halıları

Uşak halıları XVIII. Yüzyıl sonuna kadar Avrupa’da Türk Halıları yada Smyrna (İzmir) Halıları adıyla anılmıştır. Uşak halısının en büyük özelliği yün iplik ve Türk düğümü ile dokunmuş olmasıdır.

İlmek sayısının sıklığı ve yüksek tüylü oluşu nedeniyle Avrupa’nın Britanya ve Flaman gibi rutubetli bölgelerde tercih edilmiştir. Eski Uşak halılarındaki doğal boya maddelerden elde edilen renkler koyu ve derindir.

UŞAK (ARKEOLOJİ) MÜZESİ

1960’lı yılların ortalarında Uşak’ın Güre Köyü Yakınlarındaki anıt mezarlarından kaçırılan ve 1993 yılında Amerika’da mahkeme yoluyla geri alınan M.Ö. 6. Yüzyıl Lidya Dönemi eserlerine Karun Hazineleri denmektedir. Büyüklü küçüklü parçadan oluşan bu hazine 1996 yılından bu yana bu müzede sergilenmektedir. İlin merkezindeki Fatih Mahallesinde bulunan Uşak Yeni Arkeoloji Müzesinin yapımına 2012 yılında başlanıp 2018 yılında yapımı tamamlanmıştır.

Müze 3 kattan oluşmaktadır. İlk katta kronolojik vitrinlerle Uşak sınırları içerisinde bulunan arkeolojik eserler yer alır. 2.katta bölge özelliği itibariyle para ve paranın tarihi anlatılmaktadır.3.katta ise Lidya dönemine ve Karun hazinelerine ayrılmıştır.

ULU CAMİ

Şehir merkezinde bulunan cami, avlusunda bulunan 1419 raihli  çeşme kitabesine göre Germiyan Beyi II. Yakup zamanında 1387 – 1428 yılları arasında Kavsidoğlu Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Yapı bilindiği kadarıyla 19. Yüzyıldan önce iki kez ve 1955 ve 1970 yılları arasında da tamir ettirilmiştir. Cami kuzey tarafındaki beş kubbeli son cemaat yeri ile bunun kıble yanındaki harimden meydana gelmektedir.

BEDESTEN

Evliya Çelebi seneler evvel Uşak’ın hanlarını hamamlarını yazdıktan sonra Uşak için bir kusur gibi bir noksanlık gibi (…. amma Bezestanı yoktur) der. Bu söz Uşaklılara dokunmuş ve ilk fırsatta Hacı Gedikoğlu, Hacı Mustafa Efendi Uşak’ın bu noksanını gidermiş. Yapılmasına Paşa Hanı’ndan üç sene sonra 1901 de başlanmış.

1901’de bir İtalyan mimar tarafından iki katlı ve 30 oda olarak yapılmıştır. İki katlı ve taş kullanılarak yapılan bu bina Kuzey – Güney istikametinde yerleştirilmiş ve girişve çıkışı da aynı doğrultudadır. 1987 yılında restore edilmiş Bedesten ilk dönemde 1.kat sarraflar çarşısı olarak kullanılmış şu anda da otantik kafe olarak hizmet vermektedir. Ayrıca bu alanda Dönertaş olarak bilinen sütunlu taşı da mutlaka görmelisiniz.

ARASTA

Yapı oturduğu alan itibariyle yatay dikdörtgen biçiminde yamuk planlıdır. Dükkanların ölçüleri de birbirinden farklıdır. Kuzey batı köşesi iki katlı diğer yönler ise tak katlı olup günümüzde sarraflar tarafından kullanılmaktadır.

DOKUR EVİ

İlin merkez Aybey Mahallesi 1. Köme sokakta bulunan Türk evi karakteristliğinin izlerini taşıyan Dokur Evi dış sofalı Uşak evidir. Sofa, eski değim ile salona benzeyen yazın oturulup kalkılan çevresi açık bölümdür. Evde misafirlerin kabul edildiği başodai aynı zamanda ailelerin yaşadığı odalarda vardır. Uşak’ta o dönemde yaygın olarak kullanılan evlerden bir tanesidir.

Restorasyon çalışmalarının ardından halı dokumacılığı için uygun hale getirien Dokur Evi’nde İş-Kur ile brilikte yapılan protokol doğrultusunda yaklaşık olarak 50 kürsiyerle 14, 15 ve 17.yüzyılda tüm dünyada revaçta olan Uşak halıları otantik halde dokunmakta ve ziyaretçilere satılmaktadır.

PAŞA HANI

19,yüzyıl bir Fransız mimar tarafından yaptırılan ve inşası üç yıl sürmüştür.  Paşa Hanı 1990-1996 yılları arasında onarım görmüştür. Görünüm bakımından yamuk plana sahip bu yapı avlulu ve iki katlıdır.  Paşa Hanı önceleri han olarak kullanılmış, restorasyondan sonra otel haline çevrilmiştir. Halen bakanlıktan belgeli otel statüsünde hizmet vermektedir.

CİMCİM ÇEŞMESİ

Cimcim sokağı başında olan bu çeşme 1910 yılında yaptırılmıştır. Çeşme kesme taştan yapılmış ve üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür.

TARİHİ UŞAK EVLERİ

Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan evleri her köşede göremeseniz de Aybey Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ve Işık Mahallesi’nde rastlamak mümkündür. Bu mahallelerde Tiritoğlu Sokak, Tekeş Konağı gibi restore edilmiş evler yer almaktadır. Uşak evleri ahşap ve beşik çatlı alaturka kiremitli birinci kat taş örgü, ikinci kat çıkmalı cumbalıdır.

HACI GEDİK HANI

İl merkezindeki Halı pazarı mevkiisinde yer alan han 1894 yılında Hacı Alioğlu Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Han iki katlı taş yapıdır. Alt katta 30 dükkan ve kahvehane, üst katta da 30 oda vardır.

BURMALI CAMİ

İl merkezinde bulunan bu caminin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte kapısında bulunan kitabede 1769 yılında tadilat gördüğü anlaşılmaktadır. Cami iki kubbelidir. Caminin minaresi kırmızı tuğladan yapılmış olup minaresi tek şerefelidir. Minare yivli ve helozonik bir biçimde yükseldiğinden Burma Camii adını almıştır.

İl merkezi sınırları içinde olup biraz daha uzakta kalan yerler 

KARAAĞIL TERMAL TESİSLERİ

Uşak Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılan tesis Uşak Merkez Karaağıl Köyü sınırları içerisinde yer alan tesisler şehir merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktadır. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen jeotermal su, tesiste belli ısı değerleri arasında halkın kullanımına sunulmuştur.

ZAFER ANITI

Uşak il merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Göğem köyünde yer almaktadır. 2 Eylül 1922 yılında Uşak ilinin düşmanlardan arındırılmasını simgeleyen bir anıttır. O tarihte Yunan orduları komutanı General Trikopis Göğem köyünde Türk askerlere esir düşmüştür.

TAŞYARAN VADİSİ

Uşak-İzmir karayolu 45.inci kilometresinde karayolunun 500 metre kadar güneyinde Gediz nehri üzerinde bulunan tarihi köprüden sonrasında yer alır. Gediz Nehri’nin civarındaki taşların aşındırmasıyla meydan gelmiş bir jeolojik oluşumdur. Her metresinde farklı şekiller mevcut olan bu vadiye kayalardan oluşan merdivenlerle iniş gerçekleştirebilirsiniz. Yan taraflar güvenlik için korkuluklar ile çevrilmiştir. Taşyaran Vadisi özellikle baharda olağanüstü bir doğal güzellik sergilemektedir.

  • Uşak-İzmir karayolu üzerinden araç ile ulaşım sağlayabilirsiniz.Vadinin üzerinde bulunan Hamamköyü’ne kadar araç ile ulaşmak mümkündür. Çevre köylere  giden ilçe otobüsleriyle yada İzmir tarafına giden otobüslerden de yolun kenarında inerek ulaşmanız mümkün. Direk olarak giden servisler mevcut değildir.

ÇATALTEPE KÖPRÜSÜ

Gediz nehri üzerinde olan bu köprü Osmanlı dönemine ait üç kemerli bir köprüdür. Eski kervanyolu üzerinde bulunan bu köprü bugün de halen kullanılmaktadır.

  • Uşak il merkezinde 50 km uzaklıktaki Kısık Köyü – Kargılar Mahallesindeki bu köprüye Uşak-İzmir karayolu üzerinden gittiğinizde görmeniz gereken bir yerdir.
Bu yazıyı paylaşın!
Bu yazıyı oylayın!
Uşak ile ilgili diğer yazılar
"Uşak" geri dön

Bir yorum bırak

avatar
  Abone ol  
Bildir