Edirne

Yerel Saat
GMT+3
Kur Farkı
1 Avro : 6,54 TL
Priz Tipi
F 220V-240V
Nüfus
411.528
Diller
Türkçe
Para Birimi
TL(LİRA)
İklim
Karasal iklim, Akdeniz İklimi
Konu Başlıkları

  Edirne Hakkında Genel Bilgiler

  Edirne ili ülkemizin kuzeybatısında tümüyle Marmara Bölgesi’nin sınırları içinde yer alır. 6145 kilometre kare yüzölçümü ile Türkiye’nin illeri arasında 56.sırada yer alır. Bir sınır ilimiz olan Edirne batısında Yunanistan, kuzeyinde Bulgaristan, doğusunda Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illeri ile çevrili olup güneyde ise Ege Denizi’ne kıyısı vardır.

  Edirne ilinin kuzey-güney doğrultusunda uzanan il topraklarında yüzey biçimleri bakımından farklılık gösterir. Trakya’nın kuzeydoğusu’nda bir sıra halinde uzanan Istranca Dağları, Edirne ili sınırları içinde yükseklikleri yitirirler ve plato görünüşünü alırlar. Edirne ilinin en tek tüze görünüşlü kesimi olan Ergene Havzası yer alır. En yüksek noktası olan 725 metreyi bulan Koru dağı ile Meriç deltası arasında kalan Yerli Su Tepe çevresine göre oldukça yüksek ve tek tek tepeler dikkat çekicidir.

  Edirne ilinde Akdeniz iklimi ile Orta Avrupa’ya özgü kara iklimi arasında geçiş iklimi özelliği görülür. Kara ikliminin ağır bastığı kuşlarda sert ve kar yağışlı günler çoğunluktadır. Yağışlar daha çok ilkbaharda görülür.

  Edirne ilinin bitki örtüsünde geniş alanlarda bozkır görünüşü egemendir. Ağaçlar daha çok vadi yataklarında ve sulak alanlarda görülür. Koru dağlarında karaçam ve kızılçam ormanlarına rastlanır.

  Edirne ilinin en önemli akarsuyu ilin batısında Yunanistan – Türkiye sınırını çizen Meriç Irmağı’dır.  Kaynaklarını Bulgaristan’ dan alan Meriç Nehri, Edirne yakınlarında gene Bulgaristan’a gelen Tuna Çay’ını ve Yunanistan’dan gelen Arda’yı alır.

  Edirne ilinin güneyinde Meriç Delta’sının yakınında büyüklü küçüklü göller vardır. Bunların arasında en önemlisi Gaga Gölü’dür.

  Edirne ilinin topraklarının yarısından çoğu tarla tarımına ayrılmıştır. Ekili alanların yaklaşık üçte ikisini tahıl tarlaları kaplar. En çok ekilen tahıl ürünleri buğday ve pirinçtir. Sanayi bitkileri arasında ayçiçeği ve şeker pancarı baş sırayı alır. Başta kavun ve karpuz olmak üzere meyve de yetiştirilir. Ayrıca susam ve halkın “rapitsa” dediği kolza da yetiştirilir. Türkiye kolza üretiminin yaklaşık dörtte üçünü bu ilimizde gerçekleştirir. İlin hayvan  varlığında koyun ve kıl keçisi önde gelir. Edirne ilinde önemli yer altı zenginliği yoktur. Merkez ilçede linyit yatakları vardır.

  • Edirne ilinin toplam 9 tane ilçesi vardır. Bunlar; Merkez, Keşan, Uzunköprü, İpsala, Havza, Meriç, Enez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçeleridir.

  Edirne İlinin Şehir İçi Ulaşımı

  Edirne‘nin yeri ulaşım bakımından çok önemlidir. İlin merkezi Türkiye’ye Avrupa’ya bağlayan yolun üstündedir. Buradan geçen demiryolu gibi karayolu da büyük önem taşır. Keşan ve İpsala’dan geçerek Yunanistan’a ulaşan karayoluda önemli bir ulaşımdır.

  Edirne İlinin Yöresel Yemekleri

  Edirne‘de değişik zamanlarda gelerek yerleşen göçmen grupları Yöresel yemek çeşitlerini artırmıştır. Bazı yiyecekler türlü biçimlerde kış için saklanır. Meyve ve sebzenin beslenmede önemli bir yeri vardır. Süt ürünlerinin de çok tüketildiği yörenin özgü yemeklerinden bazıları şunlardır; Mamzema, hardaliye, devamisk, lokma, çiğer sarması, labada, akıtma, badem ezmesi, gaziler helvası ve Edirne tava çiğeri.

  Edirne İlinden Ne Alınır?

  Mis Sabunu, Edirnekari, badem ezmesi, talika, Edirne bez bebeği, aynalı süpürge, kavala kurabiyesi, Edirne peyniri.

  Edirne İlinin Adı Nereden Geliyor?

  Edirne kentini eski Trakya kavimlerinden Odyrsler kurdular. O dönemlerde Orestia adlı bir kasaba olan Edirne, Roma İmparatoru olan Hadrianus (117-138) tarafından stratejik önemi dolayısıyla genişletilerek kente dönüştürüldü adı da Hadrianopolis olarak değiştirildi. Osmanlılar  kenti fethettikleri yıllarda kendin adı zamanla Edrinus, Edrune, Edrinabolu, Ednriye biçimlerini almıştı. 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı kaynaklarında “Edrene” ya da “Edirne” biçiminde geçen kent 18. yüzyıldan itibaren bugünkü adıyla anılmıştır.

  Bu yazıyı paylaşın!
  Bu yazıyı oylayın!