Burdur

Yerel Saat
GMT+3
Kur Farkı
1 Avro : 6,54 TL
Priz Tipi
F 220V-240V
Nüfus
269.926
Diller
Türkçe
Para Birimi
TL (LİRA)
İklim
Akdeniz İklimi , Karasal İklimi

Burdur Hakkında Genel Bilgiler 

Burdur ili hakkında; Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde ve “Göller Yöresi” adı verilen kısımdadır. Akdeniz Bölgesi‘nden Ege Bölgesi’ne ve İç Anadolu’ya geçiş alanı bulunduğundan Burdur ilinin geçiş özelikleri bulunur.  7175 km kare yüzölçümü ile Türkiye illeri arasında 47.inci sırada yer alır.  Kuzey ve doğuda Isparta, güneyde Antalya, batıda Denizli, kuzeybatıda Afyonkarahisar illeriyle sınırlanır.

➸ İl topraklarının %60 kadarı dağlıktır. Başlıca yükseltileri arasında 2591 metre ile Kızılca Dağı, 2331 metre ile Kestel, 2271 metre ile Akdağ yer alır. İldeki ovalar alüvyonlu topraklarla kaplıdır. Ovaların en önemlileri Tefenni havzasında ve Gölhisar çukurluğunda ve ayrıca Yeşilova, Bucak ve Burdur tektonik havzalarında yer alır.  Rahat ve Eşeler yaylaları  ilin en önemli iki yaylasıdır.

Burdur‘da bir çok gölü besleyen Alakır, Burdur, Kravgaz, Arvllı gibi bir çok akarsuları vardır. Adını aldığı kente 4 km uzakta bulunan Burdur Gölü‘nden başka Burdur‘da irili ufaklı .ok sayıda göl vardır. Faylarla sınırlanmış bir tektonik bir çukurlaşma alanı olan Salda, Yarışlı gölleri ve karstik kökenli Kestel Söğüt ve Gölhisar gölleri vardır.

Burdur Salda Gölü

Burdur‘un iklimi denizin etkisine açık olma ve yükselti gibi nedenlere bağlı olarak karasal iklim özellikleri de gösteren bir Akdeniz iklimidir. İlde kışlar soğuk, yazlar ise sıcak geçer. Yağışlar genellikle kış ve bahar aylarında görülür.

➸ İlin yaklaşık %15’ini kaplayan ormanlar daha çok dağların üzerinde yer alır. Doğuda sedir, batı ve kuzey kesimlerde karaçam, güney kesimlerinde meşe ve kızılçam ağaçlarına rastlanır.

Burdur ilinde tarla tarımı ve hayvancılık yaygındır. Topraklarını yüzde 26’sı tarıma elverişli olan Burdur ilinde tarımın ilin toplam geliri içindeki payı düşüktür. Bucak ilçesinde “Virginia” tipi tütün yetiştirilir. Ağlasun ve Yeşilova ilçelerinde ise gül yetiştirilir. Hayvancılıkta en çok kıl keçisi ve koyunun yetiştirildiği ilde sanayi fazla gelişmemiştir.

  • Burdur ilinin toplamda 11 tane ilçesi vardır. Bunlar; Merkez, Bucak, Gölhisar, Yeşilova, Çavdır, Tefenni, Ağlasun, Karamanlı, Altınyayla, Çeltikli ve Kemer ilçeleridir.

Burdur | Yöresel Yemekler 

Beslenmenin tarım ürünlerine dayalı olduğu Burdur’un özel günlerde et suyuyla pişirdiği pirinç çorbası, soğanlı kazan kebabı ve “çekme” adı verilen tatlılar yapılır. Yöresel yemekleri arasında testi kebabı, kabak helvası ve ceviz ezmesi sayılabilir.

Burdur’da ne Alınır ?

Ceviz ezmesi, Alaca dokuma, kabak kemane, sipsi ve cura.

Burdur İlinin Adı Nereden Geliyor?

Burdur” adının kökeniyle ilgili çeşitli söylentiler vardır. Bugünkü Burdur kentinin yakınlarında İlkçağ’da kurulmuş kente Bizanslılar “Polydorion” adını vermişlerdir. Bu sözcüğün zamanla “Polydor”a, en son da “Burdur”a dönüştüğü söylenir.

Bazı kaynaklarda ise bu kente “göl kenti” anlamına gelen “Limonobraia” sözcüğünden türeyen “Limobrama” dendiği kayıtlıdır. Tıpkı başka birçok söylentiye göre zamanla ismi “Burdur“a dönüşmüş.

Halk arasında yaygın bir söylentide şöyledir. Anadolu Selçuklu sultanlarından biri bir gece rüyasında atalarından birini görür. Rüyasındaki atası ” Sonunda bu toprakların hepsi senin olacaktır. Hemen atını biz sana dur diyene kadar git.” der. Sultan da vakit geçirmeden atına atlar, fetihlere girişir. İlerlerken gaipten “Burada dur!” diye ses gelir. Rüyasını hatırlayan sultan, durduğu yerde bir kasaba kurdurur. Kasabaya “Burada dur”a dayanılarak “Burdur” adını verir.

Halk arasında yaygın başka bir söylentiye göre ise, Türkmenlerden Kınalı oymağı, buraya konunca doğal güzelliğine hayran kalmış ve “cennet buradır” demiş. “Buradır” sözcüğü halk arasında “Burdur” biçimini almış.

Bu yazıyı paylaşın!
Bu yazıyı oylayın!
Burdur ile ilgili Gezi Notları